مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فومن و شفت از فعالیت جهادگران در روستای چیران خبر داد و گفت: گروه جهادی قافله خاکی در بخش عمرانی ساخت مسکن محرومیا را آغاز کرده است. ...
تاریخ مخابره: شنبه 24 آگوست 2019  |  زمان: 22:28 ب.ظ  | شماره خبر: 54698