تهیه‌کننده و دبیر کنفرانس بین‌المللی افق نو تأکید کرد: در گام دوم انقلاب هستیم و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و راه را باید درست انتخاب کنیم. " /> کنفرانس بین‌المللی افق نو Archives | می شین | mishin

تهیه‌کننده و دبیر کنفرانس بین‌المللی افق نو تأکید کرد: در گام دوم انقلاب هستیم و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و راه را باید درست انتخاب کنیم.

...
تاریخ مخابره: دوشنبه 25 فوریه 2019  |  زمان: 02:02 ق.ظ  | شماره خبر: 42752