رشت (پانا) – مدیر پزشکی انتقال خون گیلان گفت: با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مراجعه مردم این استان از هفته گذشته تاکنون برای اهدا خون و با توجه به نیاز مبرم این اداره کل برای تامین خون های مورد نیاز بیماران در بیمارستان ها، از مردم برای شرکت در این کار انساندوستانه دعوت می ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 23 ژانویه 2019  |  زمان: 15:15 ب.ظ  | شماره خبر: 41113   
رشت (پانا) – مدیر پزشکی انتقال خون گیلان گفت: با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مراجعه مردم این استان از هفته گذشته تاکنون برای اهدا خون و با توجه به نیاز مبرم این اداره کل برای تامین خون های مورد نیاز بیماران در بیمارستان ها، از مردم برای شرکت در این کار انساندوستانه دعوت می ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 23 ژانویه 2019  |  زمان: 15:15 ب.ظ  | شماره خبر: 41111