رشت (پانا) – رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از افزایش هشت برابری تولید دانه روغنی کلزا در استان نسبت به سال گذشته خبر داد. رئیس سازمان جهاد و کشاورزی گیلان گفت: سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته هشت برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود یک هزار و ۲۰۰ تن دانه ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 22 می 2019  |  زمان: 12:30 ب.ظ  | شماره خبر: 49335   
رشت (پانا) – مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی ۹۸-۹۷ نسبت به سال پیش، هشت برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود میزان برداشت محصول نیز نسبت به سال قبل چهار تا پنج برابر افزایش یابد. مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: از مجموع سطح زیر کشت کلزا در ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 24 آوریل 2019  |  زمان: 03:29 ق.ظ  | شماره خبر: 47869   
رشت (پانا) – مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی ۹۸-۹۷ نسبت به سال پیش، هشت برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود میزان برداشت محصول نیز نسبت به سال قبل چهار تا پنج برابر افزایش یابد. مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: از مجموع سطح زیر کشت کلزا در ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 24 آوریل 2019  |  زمان: 03:29 ق.ظ  | شماره خبر: 47867