شعارسال: علی کاظمی ، کاشف برنج علی کاظمی است. او در جوانی خویش، در سال های پایانی دهه ۴۰ خورشیدی ، از هواپیمای ۱۳۰ به پایین می پرید. پرش هایی در آسمان مزارسعدی شیرین سخن و امیر پرده داران غیب: حافظ شیرازی. علی کاظمی در آن زمان، سرباز اجباری بود. او در تیپ هوابرد شیراز ...
تاریخ مخابره: شنبه 14 جولای 2018  |  زمان: 02:27 ق.ظ  | شماره خبر: 14549