شفت (پانا) -فرماندار شفت با بیان اینکه دستگاه های اجرایی و خدماتی باید گزارش عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهند، گفت: ضعف اطلاع رسانی دستگاه ها در حوزه اشتغال و رونق تولید پذیرفتنی نیست. محمدرضا محسنی در نشست کارگروه اشتغال سرمایه گذاری و بوم گردی شهرستان شفت با بیان اینکه آمار مربوط به ...
تاریخ مخابره: جمعه 26 آوریل 2019  |  زمان: 03:43 ق.ظ  | شماره خبر: 48036   
شفت (پانا) -فرماندار شفت با بیان اینکه دستگاه های اجرایی و خدماتی باید گزارش عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهند، گفت: ضعف اطلاع رسانی دستگاه ها در حوزه اشتغال و رونق تولید پذیرفتنی نیست. محمدرضا محسنی در نشست کارگروه اشتغال سرمایه گذاری و بوم گردی شهرستان شفت با بیان اینکه آمار مربوط به ...
تاریخ مخابره: جمعه 26 آوریل 2019  |  زمان: 03:42 ق.ظ  | شماره خبر: 48034