تور گردشگری «واکاوی تاریخ چای» به منظور حمایت از تولید داخلی بعد از پایان برداشت پاییزه برگ سبز چای در گیلان برگزار می شود. شعار سال: مدیر اجراییتور گردشگری با اشاره به اینکه به منظور حمایت از تولید داخلی به ویژه که محصول استراتژیک در استان گیلان محسوب می شود، اظهار کرد: تورگردشگری «واکاوی تاریخ ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 23 سپتامبر 2018  |  زمان: 20:20 ب.ظ  | شماره خبر: 21659   
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به واریز بیش از ۸۳ میلیارد تومان توسط این سازمان به حساب چایکاران شمالی گفت:‌ ۶۰ درصد از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد. شعار سال: حبیب جهانساز اظهار داشت:‌ در حال حاضر با احتساب پرداخت ۸۳ میلیارد و ۶۳۹ میلیون تومان توسط سازمان چای کشور،‌ بیش از ۶۰ ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 1 جولای 2018  |  زمان: 12:10 ب.ظ  | شماره خبر: 13362