سخنان حجت الاسلام سیدحمید روحانی که مورد استقبال قریب به اتفاق جمع حاضر قرار گرفته بود، به مذاق ۳ تن از حاضران در جلسه خوش نیامد و موجب اعتراض آنان شد شعارسال:سخنان حجت الاسلام سیدحمید روحانی که مورد استقبال قریب به اتفاق جمع حاضر قرار گرفته بود، به مذاق ۳ تن از حاضران در جلسه ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 9 سپتامبر 2018  |  زمان: 08:23 ق.ظ  | شماره خبر: 20109