رشت (پانا) – مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی ۹۸-۹۷ نسبت به سال پیش، هشت برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود میزان برداشت محصول نیز نسبت به سال قبل چهار تا پنج برابر افزایش یابد. مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: از مجموع سطح زیر کشت کلزا در ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 24 آوریل 2019  |  زمان: 03:29 ق.ظ  | شماره خبر: 47869   
رشت (پانا) – مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی ۹۸-۹۷ نسبت به سال پیش، هشت برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود میزان برداشت محصول نیز نسبت به سال قبل چهار تا پنج برابر افزایش یابد. مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: از مجموع سطح زیر کشت کلزا در ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 24 آوریل 2019  |  زمان: 03:29 ق.ظ  | شماره خبر: 47867