ایلنا: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در پی انتشار سخنانی به نقل از محمد صادق حسنی یکی از نمایندگان شهرستان رشت در مجلس تحت عنوان«رویه مدیریتی سازمان برنامه… ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 20 ژانویه 2019  |  زمان: 11:13 ق.ظ  | شماره خبر: 40955