فاطمه شیرزاد با بیان اینکه پروژه های عمرانی شهرداری رشت چند ماهی است که متوقف شده و وضعیت فعلی رضایتبخش نیست، گفت: متاسفانه با گذشت حدود هشت ماه از زمان انتخاب مسعود نصرتی به عنوان شهردار رشت، پروژه های عمرانی شهرداری متوقف و این روند موجب نگرانی شهروندان شده است. شعار سال: فاطمه شیرزاد، عضو شورای ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 16 می 2018  |  زمان: 08:55 ق.ظ  | شماره خبر: 9221