معاون‌حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان در نشست منابع و مصارف آب استان گفت: در سال زراعی جاری تاکنون یک میلیارد و 789 میلیون متر مکعب از سد سفیدرود جهت آبیاری شالیزارهای استان گیلان در کانال‌های آبیاری رهاسازی شده است.در این نشست، میرزایی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان بیان داشت: برگزاری این نشست ها در سایر دستگاه‌های عضو کمیته ، باعث می شود که از تجارب سایر اعضاء بهره مند شویم. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 25 آگوست 2019  |  زمان: 08:56 ق.ظ  | شماره خبر: 54728