ایلنا: استاندار گیلان با اشاره به اینکه پزشکان و پرستاران با وجود کار مداوم خسته شده و نیاز به جایگزینی افراد دیگر و استراحت آنان احساس می شود، اظهار کرد: براین اساس… ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 11 مارس 2020  |  زمان: 20:21 ب.ظ  | شماره خبر: 55628