رئیس هلال احمر رودسر بااشاره به فعالیت ۱۱خانه هلال در این شهرستان از احداث پایگاه کوهستانی در زیاز رحیم آباد خبر داد و گفت: در صورت تأمین منابع این پایگاه امسال به بهره برداری می رسد. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 20 می 2019  |  زمان: 11:45 ق.ظ  | شماره خبر: 49204   
رئیس هلال احمر رودسر بااشاره به فعالیت ۱۱خانه هلال در این شهرستان از احداث پایگاه کوهستانی در زیاز رحیم آباد خبر داد و گفت: در صورت تأمین منابع این پایگاه امسال به بهره برداری می رسد. ...
تاریخ مخابره: جمعه 10 می 2019  |  زمان: 11:58 ق.ظ  | شماره خبر: 48847