آیا پاكبان ها و رفتگران مستحق دریافت حقوق بیشتر از مشاوران سفارشى نیستند؟ عده ای گفتند مسئولان قبلى دزد بودند! اگر دزد بودند حداقل پروژ ه هاى مهم تاریخ رشت را رقم زدند. بار بدهکاری میلیاردی قزوین محصول مدیریت جنابعالی بود که به شهروندان قزوینی تحمیل کردید. شعار سال: بدهی شهرداری رشت ميلياردها تومان است ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 17 ژوئن 2018  |  زمان: 22:25 ب.ظ  | شماره خبر: 12096