استاندار گیلان توجه به کیفیت پژوهش و نیازمندی های جامعه هدف تحقیق را یک ضرورت خواند و گفت: باید اثربخشی موضوعات و دستاوردهای حاصل از پژوهش در بخش دولتی و خصوصی سنجیده شود. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 23 دسامبر 2018  |  زمان: 12:12 ب.ظ  | شماره خبر: 38443