رشت- فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به بهره برداری از ۲ بیمارستان در جنوب کشور، گفت: ارتقای تجهیزات فنی و رزمی در مناطق مختلف کشور در دستور کار نداجا قرار دارد. ...
تاریخ مخابره: پنج‌شنبه 11 فوریه 2021  |  زمان: 16:19 ب.ظ  | شماره خبر: 56480   
انزلی- جانشین فرماندهی نیروی دریای ارتش با اشاره به اینکه کارآمدی و اثربخشی در دفاع از انقلاب و نظام اولویت مهم این نیرو است، گفت: این آمادگی سبب ایجاد بازدارندگی برای کشور می‌شود. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 29 آوریل 2019  |  زمان: 11:49 ق.ظ  | شماره خبر: 48261   
انزلی- فرمانده ناوگان شمال دیپلماسی دریایی نیروی دریایی ارتش را ایجاد مراودات توأم با اقتدار دریایی با دیگر کشورها دانست و گفت: اعزام ناوگروه ها نشان دهنده حضور مقتدرانه در دریا است. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 29 آوریل 2019  |  زمان: 11:49 ق.ظ  | شماره خبر: 48259   
انزلی- جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ایران بهترین موقعیت ژئوپلیتیک در دنیا را دارد، گفت: امروز ۶۲ ناوگروه در حال انجام مأموریت‌ در آب‌های بین المللی هستند. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 29 آوریل 2019  |  زمان: 03:55 ق.ظ  | شماره خبر: 48223