امید است برخی از افراد نقدهای خود را به گونه ای بنگارند که هدفی جز منافع شهروندان شان نداشته باشند، زیرا در غیر این صورت است که صورتک از چهره برخی افراد پس از قلم مالی های این چنینی افتاده و ذات آنان برای همگان هویدا می شود. شعار سال: یکی از رسانه هایی که این ...
تاریخ مخابره: سه‌شنبه 19 ژوئن 2018  |  زمان: 08:41 ق.ظ  | شماره خبر: 12194