ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. ...
تاریخ مخابره: سه‌شنبه 11 آگوست 2020  |  زمان: 14:52 ب.ظ  | شماره خبر: 56118   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد . ...
تاریخ مخابره: شنبه 11 آوریل 2020  |  زمان: 14:47 ب.ظ  | شماره خبر: 55701   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، طلا گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 11 دسامبر 2019  |  زمان: 15:48 ب.ظ  | شماره خبر: 55297   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 11 دسامبر 2019  |  زمان: 09:26 ق.ظ  | شماره خبر: 55259   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار ۴ میلیون و ۲۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۵۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 11 نوامبر 2019  |  زمان: 09:21 ق.ظ  | شماره خبر: 55140   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت نیم سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت تمام سکه، ربع سکه و طلا تغییری نکرد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 11 سپتامبر 2019  |  زمان: 14:20 ب.ظ  | شماره خبر: 54976   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، نیم سکه و ربع سکه گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 31 جولای 2019  |  زمان: 11:42 ق.ظ  | شماره خبر: 53309   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد اما نیم سکه و طلا تغییری نکرد. ...
تاریخ مخابره: سه‌شنبه 30 جولای 2019  |  زمان: 10:49 ق.ظ  | شماره خبر: 52997   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه و طلا ارزان شد. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 28 جولای 2019  |  زمان: 10:46 ق.ظ  | شماره خبر: 52621   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. ...
تاریخ مخابره: شنبه 27 جولای 2019  |  زمان: 10:45 ق.ظ  | شماره خبر: 52385   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سک ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 17 جولای 2019  |  زمان: 10:46 ق.ظ  | شماره خبر: 51150   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد . ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 15 جولای 2019  |  زمان: 10:52 ق.ظ  | شماره خبر: 50914   
ایلنا: ​اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد. ...
تاریخ مخابره: شنبه 13 جولای 2019  |  زمان: 11:38 ق.ظ  | شماره خبر: 50774   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. ...
تاریخ مخابره: پنج‌شنبه 4 جولای 2019  |  زمان: 19:41 ب.ظ  | شماره خبر: 50254   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. ...
تاریخ مخابره: سه‌شنبه 2 جولای 2019  |  زمان: 19:39 ب.ظ  | شماره خبر: 50012   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه و طلا ارزان شد. ...
تاریخ مخابره: شنبه 1 ژوئن 2019  |  زمان: 19:24 ب.ظ  | شماره خبر: 49610   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 15 می 2019  |  زمان: 11:26 ق.ظ  | شماره خبر: 49019   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. ...
تاریخ مخابره: پنج‌شنبه 9 می 2019  |  زمان: 01:14 ق.ظ  | شماره خبر: 48815   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. ...
تاریخ مخابره: پنج‌شنبه 14 مارس 2019  |  زمان: 19:15 ب.ظ  | شماره خبر: 46495   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه و طلا ارزان شد. ...
تاریخ مخابره: سه‌شنبه 8 ژانویه 2019  |  زمان: 00:56 ق.ظ  | شماره خبر: 40326   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 30 دسامبر 2018  |  زمان: 01:41 ق.ظ  | شماره خبر: 39660   
ایلنا: ا​تحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 26 دسامبر 2018  |  زمان: 01:17 ق.ظ  | شماره خبر: 38990   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 24 دسامبر 2018  |  زمان: 14:43 ب.ظ  | شماره خبر: 38709   
ایلنا: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد. ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 23 دسامبر 2018  |  زمان: 14:37 ب.ظ  | شماره خبر: 38505