دوشنبه ای که گذشت حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت در انتقاد به عملکرد شهردار رشت مدعی شد که قیر رایگان تحویل گرفته شده برای بهسازی مسکن مهر و لاکان رشت به شرکتی به صورت آسفالت فروخته شده است. شعار سال: دوشنبه ای که گذشت حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت در انتقاد به عملکرد شهردار ...
تاریخ مخابره: شنبه 21 جولای 2018  |  زمان: 21:55 ب.ظ  | شماره خبر: 15285