شامگاه پنجشنبه میله ها و محدوده جدا کننده مسیر بی.آر.تی رشت درمحدوده میدان حشمت تا فرهنگ جمع آوری شد. شعارسال:شامگاه پنجشنبه میله ها و محدوده جدا کننده مسیر بی.آر.تی رشت درمحدوده میدان حشمت تا فرهنگ جمع آوری شد. دو سال پیش در مرداد ماه سال ۹۴، ۳۷ اصله درخت در خیابان امام خمینی رشت در ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 25 فوریه 2018  |  زمان: 10:34 ق.ظ  | شماره خبر: 2704