مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران فیلم های بخش سودای سیمرغ در ۲۵ سانس در این استان اشاره کرد و گفت: طی ۹ روز اکران ۱۲ هزار گیلانی از این فیلم ها دیدن کردند. شعارسال: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران فیلم های بخش سودای سیمرغ در ۲۵ سانس در این استان اشاره ...
تاریخ مخابره: سه‌شنبه 13 فوریه 2018  |  زمان: 14:09 ب.ظ  | شماره خبر: 1772   
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران فیلم های بخش سودای سیمرغ در ۲۵ سانس در این استان اشاره کرد و گفت: طی ۹ روز اکران ۱۲ هزار گیلانی از این فیلم ها دیدن کردند. شعارسال: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به اکران فیلم های بخش سودای سیمرغ در ۲۵ سانس در این استان اشاره ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 12 فوریه 2018  |  زمان: 15:08 ب.ظ  | شماره خبر: 1650