استاندار گیلان : نقش کارگروه رفع موانع و رونق تولید گیلان ، نقشی حمایتی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی است. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 18 فوریه 2019  |  زمان: 04:11 ق.ظ  | شماره خبر: 42341