نماینده عالی دولت در گیلان گفت: آنچه که در ادارات و نهادها باید به دقت دنبال شود،اجرای صحیح وظایف از سوی مدیران و کارکنان است که این مهم باید در قالب ضوابط محکم و التزام به مهارت خودکنترلی به اجرا برسد. ...
تاریخ مخابره: پنج‌شنبه 10 ژانویه 2019  |  زمان: 01:33 ق.ظ  | شماره خبر: 40447