شعار سال: یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای مردم، رفع مشکلات اقتصادی و بازگشت به روند عادی زندگی است، روندی که اگرچه برایشان ایدئال محسوب نمی‌شود اما تحمل این التهابات، امید به آینده‌ای روشن را از آنان می‌ستاند، مردم ایران اسلامی از شرایط نامطلوب اقتصادی و عدم عدالت در موقعیت اجتماعی گله‌مند بوده و رساندن ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 15 آگوست 2018  |  زمان: 15:06 ب.ظ  | شماره خبر: 17682