رشت (پانا) – مدیر آموزش و پرورش تالش از ساخت دو باب مدرسه با درآمد حاصل از فروش کاغذهای باطله در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در این شهرستان خبر داد. طرح جمعآوری کاعذهای باطله از بهمن ۹۶ در این شهرستان آغاز و طی یک سال گذشته در روستاهای مظالمکم خطبهسرا و میناچال خطبهسرا ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 1 می 2019  |  زمان: 12:01 ب.ظ  | شماره خبر: 48416   
رشت (پانا) – مدیر آموزش و پرورش تالش از ساخت دو باب مدرسه با درآمد حاصل از فروش کاغذهای باطله در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در این شهرستان خبر داد. طرح جمعآوری کاعذهای باطله از بهمن ۹۶ در این شهرستان آغاز و طی یک سال گذشته در روستاهای مظالمکم خطبهسرا و میناچال خطبهسرا ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 1 می 2019  |  زمان: 12:01 ب.ظ  | شماره خبر: 48414