رودبار (پانا) -سرپرست فرمانداری رودبار با اشاره به ظرفیت مناسبت این شهرستان برای فعالیت سازمان های مردم نهاد، خواستار گسترش مشارکت و فعالیت های مردمی و تشکیل سمن ها شد. سید جلال سید محمدی در نشست هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان رودبار افزود: سمن ها نقش بسیار مهمی در فرآیندهای اجتماعی ایفا ...
تاریخ مخابره: شنبه 23 فوریه 2019  |  زمان: 11:57 ق.ظ  | شماره خبر: 42706   
رودبار (پانا) -سرپرست فرمانداری رودبار با اشاره به ظرفیت مناسبت این شهرستان برای فعالیت سازمان های مردم نهاد، خواستار گسترش مشارکت و فعالیت های مردمی و تشکیل سمن ها شد. سید جلال سید محمدی در نشست هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان رودبار افزود: سمن ها نقش بسیار مهمی در فرآیندهای اجتماعی ایفا ...
تاریخ مخابره: شنبه 23 فوریه 2019  |  زمان: 11:57 ق.ظ  | شماره خبر: 42704