رشت - ایرنا - رئیس فدراسیون ورزش های همگانی گفت: حدود یک چهارم مردم ایران در ورزش همگانی فعالیت دارند و باید بکوشیم تا این آمار افزایش یابد. ...
تاریخ مخابره: جمعه 18 ژانویه 2019  |  زمان: 12:10 ب.ظ  | شماره خبر: 40871   
رشت - ایرنا - رئیس فدراسیون مشتزنی گفت: پدرو سالگادو مربی کوبایی به زودی برای هدایت تیم های پایه مشتزنی کشورمان به ایران می آید. ...
تاریخ مخابره: جمعه 28 دسامبر 2018  |  زمان: 13:11 ب.ظ  | شماره خبر: 39516