شعارسال: محمد حسن عاقل منش، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت در این جشنواره سطح کمی و کیفی دومین جشنواره گیله خوراک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم این جشنواره سال آینده به صورت منطقه ای و بعد از آن در سطح ملی برگزار شود. عاقل منش با اشاره به ثبت رشت به عنوان ...
تاریخ مخابره: جمعه 4 می 2018  |  زمان: 02:08 ق.ظ  | شماره خبر: 8234