معاونت اقشار و متخصص سپاه قدس گیلان گفت: برای تقویت حاکمیت بایستی به مردم خدمت کنیم و  هر چه این خدمت بیشتر باشد مردم به نظام دلگرم‌تر هستند. " /> فاطمه زهرا Archives | می شین | mishin

معاونت اقشار و متخصص سپاه قدس گیلان گفت: برای تقویت حاکمیت بایستی به مردم خدمت کنیم و  هر چه این خدمت بیشتر باشد مردم به نظام دلگرم‌تر هستند.

...
تاریخ مخابره: جمعه 1 فوریه 2019  |  زمان: 02:14 ق.ظ  | شماره خبر: 41512