رشت (پانا) -با آغاز برنامه ملی غربالگری فشار خون از امروز شنبه همزمان با سراسر کشور در استان گیلان حداقل ۷۵۰ هزار نفر تحت غربالگری فشار خون قرار می گیرند. بعد از گذراندن مرحله اطلاع رسانی برنامه ملی کنترل فشار خون بالا از ۲۷ اردیبهشت ماه گذشته تا ۱۶ خرداد ماه جاری، از امروز (شنبه)، ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 9 ژوئن 2019  |  زمان: 21:53 ب.ظ  | شماره خبر: 49803   
رشت (پانا) -با آغاز برنامه ملی غربالگری فشار خون از امروز شنبه همزمان با سراسر کشور در استان گیلان حداقل ۷۵۰ هزار نفر تحت غربالگری فشار خون قرار می گیرند. بعد از گذراندن مرحله اطلاع رسانی برنامه ملی کنترل فشار خون بالا از ۲۷ اردیبهشت ماه گذشته تا ۱۶ خرداد ماه جاری، از امروز (شنبه)، ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 9 ژوئن 2019  |  زمان: 21:53 ب.ظ  | شماره خبر: 49801