جبار کوچکی نژاد ، در رابطه با انتخاب عنوان سال۹۸، اظهار کرد: در این چند سالی که بحث اقتصادی و جنگ اقتصادی مطرح بود مقام معظم رهبری در نامگذاری شعارهای سال بر این موضوع تأکید داشتند و جهت گیری در این رابطه را در بحث اقتصاد مطرح کردند. ...
تاریخ مخابره: شنبه 30 مارس 2019  |  زمان: 18:33 ب.ظ  | شماره خبر: 47176