با توجه به ماده ۵ قانون سازمان هواپیمایی کشوری، تغییر بعدی در مدیران صنعت هوایی می‌تواند تغییر ریاست سازمان هواپیمایی کشوری باشد. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 6 می 2019  |  زمان: 08:00 ق.ظ  | شماره خبر: 48752