مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: گیلان به دلیل قرارگیری درکریدور شمال – جنوب و شرق به غرب و گردشگرپذیر بودن از مناطق پر ترافیک کشور است. شعارسال: مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: گیلان به دلیل قرارگیری درکریدور شمال – جنوب و شرق به غرب و گردشگرپذیر بودن از مناطق پر ترافیک کشور است. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 29 ژانویه 2018  |  زمان: 14:23 ب.ظ  | شماره خبر: 329   
مدیرکل راه وشهرسازی گیلان گفت: بخش تعاونی‌های مسکن مهر به عنوان پاشنه آشیل محسوب می‌شوند. شعارسال: مدیرکل راه وشهرسازی گیلان گفت: بخش تعاونی‌های مسکن مهر به عنوان پاشنه آشیل محسوب می‌شوند. علی خاوری، گفت: مجموع تعهدات راه و شهرسازی استان در شهرهای بالای ۲۵ و زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۵۱ هزار و ۳۷۰ واحد ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 4 دسامبر 2017  |  زمان: 13:09 ب.ظ  | شماره خبر: 202