رودسر- رئیس اداره چای رودسر با اشاره به اینکه این شهرستان ۲۰ درصد سطح زیر کشت باغات چای را دارد، گفت: ۲۰ درصد چای داخلی در این شهرستان تولید می شود. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 1 می 2019  |  زمان: 11:45 ق.ظ  | شماره خبر: 48406