رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از احداث تصفیه خانه شیرابه در سراوان دور از محل خطر رانش خبر داد. شعار سال: علیرضا حاجی پور از احداث تصفیه خانه شیرابه در دفنگاه زباله سراوان خبر داد و گفت: پس از بحران رانش زباله و عدم امکان احداث تصفیه خانه در محل در نظر گرفته شده قبلی، ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 18 دسامبر 2017  |  زمان: 08:50 ق.ظ  | شماره خبر: 136