ایلنا: مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت تبعات ساخت و ساز در املاک نسقی این املاک را به تابوت انسان‌های زنده تشبیه کرد. ...
تاریخ مخابره: جمعه 11 ژانویه 2019  |  زمان: 01:10 ق.ظ  | شماره خبر: 40497   
ایلنا: رئیس کمیسیون عمران، بازآفرینی را برای شورای شهر رشت، بازآفرینی را فرصتی برای شهر رشت دانست و گفت: باید به بهترین نحو از آن استفاده کرد. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 26 دسامبر 2018  |  زمان: 11:59 ق.ظ  | شماره خبر: 39137