اگر شهر رشت در سطح بین المللی به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی نامیده شده است با کمی تعمق در اقدامات شورای اسلامی شهر و نیز وضعیت شهرداری می توان آن را به شهر بی خلاقیت در انتخاب شهردار نیز لقب داد هر چند که در موضوع شهر خلاق خوراک شناسی، این لقب امتیاز محسوب ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 10 اکتبر 2018  |  زمان: 00:28 ق.ظ  | شماره خبر: 23826