رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسعه آموزش مجازی برای عموم مردم را جهت تحقق اجتماعی شدن سلامت، ضروری دانست و گفت: آموزش مجازی علاوه بر حوزه معاونت آموزشی، باید در همه سطوح دانشگاه از جمله برای مدیران و کارکنان نیز اجرایی شود. شعار سال: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسعه آموزش مجازی برای عموم مردم ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 23 می 2018  |  زمان: 11:55 ق.ظ  | شماره خبر: 9871