رشت (پانا) – مراسم روز جهانی ساعت زمین شامگاه شنبه با حضور پرشور شهروندان در پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت برگزار شد. در برگزاری مراسم ساعت زمین در پیاده راه فرهنگی رشت، ساختمان ساعت شهرداری و سایر ساختمان های بافت مرکزی این کلانشهر شامل ساختمان پست، میراث فرهنگی، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، چهار راه گلسار، ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 1 آوریل 2019  |  زمان: 19:03 ب.ظ  | شماره خبر: 47264   
رشت (پانا) – مراسم روز جهانی ساعت زمین شامگاه شنبه با حضور پرشور شهروندان در پیاده راه فرهنگی کلانشهر رشت برگزار شد. در برگزاری مراسم ساعت زمین در پیاده راه فرهنگی رشت، ساختمان ساعت شهرداری و سایر ساختمان های بافت مرکزی این کلانشهر شامل ساختمان پست، میراث فرهنگی، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، چهار راه گلسار، ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 1 آوریل 2019  |  زمان: 19:03 ب.ظ  | شماره خبر: 47262