مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر گفت:‌ فعالیت صیادان گیلانی تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد. شعارسال: اسحاق شعبانی اظهار داشت:‌ فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر به طور رسمی از ۱۵ فروردین آغاز شده است که بر اساس آن در طول ۶ ماه کاری یعنی ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 10 اکتبر 2018  |  زمان: 10:18 ق.ظ  | شماره خبر: 23852   
مدت‌ها از آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر گذشته ولی صیادان پره لزرجان (واجارگاه) با تورهای خالی صید روبه‌رو هستند. شعارسال : به گزارشی از رودسر، مدت‌هااز آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر گذشتهولی عدم تکثیر، صید بی‌رویه و آلودگی دریا موجب شده صیادان پره لزرجان (واجارگاه) با تورهای خالی صید ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 27 نوامبر 2017  |  زمان: 01:24 ق.ظ  | شماره خبر: 241