رشتِ کنونی محصول سیاست های خودپسندانه و منفعت طلبانه مسئولانی است که اگرچه عمر کاری شان به عنوان شهردار به یک سال هم نمی رسد اما تبعات سیاه مدیریتی شان تا سال ها در این خاک سبز می ماند. رشتِ کنونی محصول سیاستورزی شوراییانی است که به جرم اختلاس دستگیر شدند و شوراییان دیگری که ...
تاریخ مخابره: شنبه 20 اکتبر 2018  |  زمان: 14:45 ب.ظ  | شماره خبر: 24892   
اگر شهر رشت در سطح بین المللی به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی نامیده شده است با کمی تعمق در اقدامات شورای اسلامی شهر و نیز وضعیت شهرداری می توان آن را به شهر بی خلاقیت در انتخاب شهردار نیز لقب داد هر چند که در موضوع شهر خلاق خوراک شناسی، این لقب امتیاز محسوب ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 10 اکتبر 2018  |  زمان: 00:28 ق.ظ  | شماره خبر: 23826