با حضور معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برای نخستین بار مدل سازی فرآیند شبکه اجتماعی حمایت از زنان… ...
تاریخ مخابره: جمعه 18 ژانویه 2019  |  زمان: 00:46 ق.ظ  | شماره خبر: 40837