رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با توجه به بحث گردش پذیری نیاز است سهمیه آرد استان دو برابر شود. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 26 ژوئن 2019  |  زمان: 09:31 ق.ظ  | شماره خبر: 49903   
رئیس سازمان چای کشور گفت: به طور متوسط افزایش عملکرد ۱۵ درصدی را در زمینه تولید برگ سبز شاهد هستیم. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 26 ژوئن 2019  |  زمان: 09:31 ق.ظ  | شماره خبر: 49901   
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان گفت: پیش بینی می شود صیادان استان امسال 7هزار تن کیلکا از خزر صید کنند. ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 26 ژوئن 2019  |  زمان: 09:31 ق.ظ  | شماره خبر: 49899