شعارسال: سیف‌الله مسرورسامانه  در همایش استانی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در سالن الغدیر استاندار گیلان اظهار داشت: امروز مبارزه با انواع فساد بدون رعایت اصل شفافیت امکان پذیر نیست. مدیرکل بازرسی استان گیلان خاطرنشان کرد: اساس‌کار و اهداف دولت الکترونیک ایجاد شفافیت در عملکرد است تا عامه مردم این امکان را داشته باشند که عملکرد ...
تاریخ مخابره: شنبه 15 سپتامبر 2018  |  زمان: 02:12 ق.ظ  | شماره خبر: 20757   
امسال ۸۸ نفر از مدیران کل، شهرداران، اعضای شورای شهر و روستا و کارکنان در استان گیلان به مراجع قضایی معرفی شدند. شعار سال: سیف‌الله مسروردر جلسه دوره‌ای شورای قضایی استان گیلان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، ۴۳ بازرسی مستمر و برنامه‌ای در دستور کار ...
تاریخ مخابره: یکشنبه 7 ژانویه 2018  |  زمان: 19:22 ب.ظ  | شماره خبر: 233