گروه اجتماعی - فرماندار تالش انقلاب اسلامی را نشات گرفته و متصل به فرهنگ عاشورا دانست و خاطرنشان کرد: مردم ایران به تاسی از ظلم ناپذیری امام حسین(ع) حرکت خود را آغاز کردند و اکنون چهل سالگی انقلاب حاوی پیام های زیادی برای دنیاست. ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 7 ژانویه 2019  |  زمان: 01:46 ق.ظ  | شماره خبر: 40299