عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور شد. " /> سید علی نورحسینی Archives | می شین | mishin

عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور شد.

...
تاریخ مخابره: جمعه 3 می 2019  |  زمان: 12:49 ب.ظ  | شماره خبر: 48724