از زمان معارفه علی وارسته در دهم دی ماه سال گذشته،نزدیک به ۹ماه سپری شده و این در حالی می باشد وی طبق ماده ۹۴ قانون خدمات مدیریت کشوری حداکثر می توانست شش ماه در این سمت باشد و در حال حاضر سرپرستی او غیر قانونی است‼️ شعار سال : وی از اعضای اصلی ستاد ...
تاریخ مخابره: دوشنبه 3 سپتامبر 2018  |  زمان: 12:05 ب.ظ  | شماره خبر: 19439