رشت (پانا) -رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت:سوسن چلچراغ در رودبار امروز شکوفا شد. رامین حسین زاده با بیان اینکه سوسن چلچراغ یکی از نادرترین گل های جهان است که امروز غنچههای ان داماش رودبار و ونستان رودسر امروز شکوفا شد، گفت: سوسن چلچراغ در حدود یک هکتار از زمینهای کوهستانی و حفاظت ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 ژوئن 2019  |  زمان: 20:01 ب.ظ  | شماره خبر: 49881   
رشت (پانا) -رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت:سوسن چلچراغ در رودبار امروز شکوفا شد. رامین حسین زاده با بیان اینکه سوسن چلچراغ یکی از نادرترین گل های جهان است که امروز غنچههای ان داماش رودبار و ونستان رودسر امروز شکوفا شد، گفت: سوسن چلچراغ در حدود یک هکتار از زمینهای کوهستانی و حفاظت ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه 12 ژوئن 2019  |  زمان: 20:01 ب.ظ  | شماره خبر: 49879