با حکم علی اصغر مونسان؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دکتر شهرود امیر انتخابی به سمت مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان منصوب شد شعارسال: دکتر شهرود امیرانتخابی، سمت مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان منصوب شد.  با حکم علی ...
تاریخ مخابره: جمعه 12 اکتبر 2018  |  زمان: 23:47 ب.ظ  | شماره خبر: 24089